Ofta förknippar vi ordet konflikt med något negativt. Ett storgräl, gruff, strejk, strid…
För författaren är dock konflikten en av de viktigaste byggstenarna i berättelsen.
En konflikt kan uppstå när personen vill/önskar något som möter motstånd eller
kolliderar med något annat som måste göras.

Motståndet kan komma från personens eget inre i form av samvete, rädslor, ideologi,
från naturen i form av otillgänglig terräng, vilda djur, raserade hus,
från andevärlden eller från andra dimensioner…

Hur mycket du än beskriver personen så är det först när hon ställs inför en konflikt
som personen blir riktigt levande. När personen tvingas fatta beslut och tvingas agera
visar du vem personen egentligen är.

Det är konflikterna som gör historien spännande, som leder till förväntningar hos läsaren
och därmed ökad spänning. När du uppnått detta med din berättelse börjar den närma sig
att bli en bladvändare, en bok man inte kan lägga ifrån sig.

Vilka konflikter är möjliga?

Det finns en konflikt som James Frey kallar ”det slutna rummet”

Här skapar du en situation där dina personer av någon orsak är bundna till varandra
och inte kan undvika att hamna i konflikt med varandra. Exempelvis så finns de i ett
slutet samhälle som en öde ö, ett tåg, ett hotell, ett fängelse, en internatskola eller liknande.

Konflikten bör bestå i att en persons vilja kommer på kollisionskurs med något annat,
dvs ett slags motstånd.  Motståndet kan vara en annan persons vilja, en situation eller
personens egna egenskaper. De egna egenskaperna kan vara rädslor, tvivel, skuldkänslor
som kommer att leda till en inre konflikt. Inre konflikter ger läsaren känslan att personen är äkta
och yttre konflikter visar att något står på spel.

Tänk dock på att den konflikt som fungerar bäst är den som stegras.
Den byggs sakta upp och olika händelser på vägen avslöjar fler sidor hos personen.
Personen reagerar olika under dessa olika stadier och reaktionerna blir allt starkare
för att till slut blotta personen totalt.

Försök att tänka på stegrande konflikter och ta bort andra eventuella konflikter
som inte har med huvudkonflikten att göra. Se till att dina personer möter hinder
och problem som ökar pressen på dem och därmed driver upp spänningen.
Sluta vara konflikträdd – älska konflikter!

konflikt  motstånd  spänning  James Frey  slutna rummet  inre konflikt  
Gärd Fors
Bokkonsult, lektör/redaktör, spökskrivare, författare, utbildare