Att skriva verklighetsbaserat är sannerligen en omtumlande resa tillbaka i tiden och livet.
Du kommer att få insikter om och hitta sidor hos dig själv som, när du låter din historia komma på pränt,
säkert kommer att såväl förvåna som uppröra och beröra.

Du ska få börja med två skrivövningar.
Syftet är att du ska komma igång med ditt skrivande men framför allt få igång ditt undermedvetna.

 Se till att ha ett kladd och/eller idédokument öppet samtidigt som du skriver.
Där kan du skriva ner tankar, idéer, minnen, känslor, stolpar, sådant som dyker upp när du gör din övning.
Detta kan du sedan gå tillbaka till och vidareutveckla när din berättelse växer fram.

Skrivövning

Leta fram ett foto (eller en minnesbild) från före åttaårsåldern, helst från fyra-femårsåldern.
Vad ser du?
Vem var det här barnet?
Minns du något annat från just den dagen fotot togs?
Minns du något annat på fotot?
Skriv i minst 10 minuter om det barn du var och om det som hände runt dig.
Håll dig till bilden och de tankar den väcker.
Bara skriv utan att styra dig själv och utan att redigera något.
Läs sedan igenom det du skrivit och lägg till mer om det behövs.

När du nu läser igenom vad du skrivit – vilka insikter får du?
När du tittar på bilden igen – vad är det då som du verkligen ser?

I förra övningen väckte du upp minnen utifrån ett foto/en minnesbild.
Nu handlar skrivövningen om vilka budskap du fick med dig
och hur de påverkat dig i livet.
Jag vill redan nu ”förvarna” om att denna övning troligtvis kommer att väcka såväl
känslor som tankar hos dig och att du nog kommer att reflektera över en hel del som du
glömt, förträngt eller omsorgsfullt stoppat undan långt bak i minnesbanken.

Skrivövning

Om du tänker tillbaka på när du var i sju-åttaårsåldern – vilka budskap fick du till dig?
Vem fick nya kläder och vem ärvde de avlagda?
Vem förväntades göra vad?
Vem fick straff och vem kom undan?
Vem tog ansvar?
Kanske fick du höra att du alltid måste ha hela och rena underkläder
ifall du skulle råka ut för en olycka etc.
Skriv, i minst tio minuter, så många ”budskap” du kan komma ihåg (du kan fylla på och fylla ut senare).

Läs nu igenom det du skrivit och fundera kring hur dessa budskap format och formar dig fram till nu.

Fortsätt skriva på dessa två övningar så mycket och länge du vill och se sedan till att spara det.
Här kommer du att hitta grunden till många beslut du tagit (eller inte tagit) i livet samt
grunden till dina val. Här kan du även hitta förklaringen till såväl smärta som styrka i ditt liv.

Nu är det dags att lägga grunden för din bok och
då är det en del saker du behöver ta ställning till så
förutom en övning på slutet så handlar det mest om att reflektera och fatta beslut.

Vad är syftet?
Du behöver fundera kring och komma fram till vad du har för syfte med att skriva din biografi.
Är det för att hjälpa andra som hamnar i samma situation som du?
Skriver du för att bearbeta och ”skriva av dig” något som hänt?
Är det för att ge din syn på saken och din sanning?
Är syftet att skriva så historien bevaras?
Vad är ditt syfte?

Hur ärlig kan och vill du vara?
Ska du använda personernas riktiga namn, rätt miljöer och årtal?
Om ja, varför är det viktigt?
Om nej, varför inte?
Vad händer när boken kommer ut?
Konflikter, brutna relationer, ifrågasättanden, morgonsoffor, debatter…

Vilket är ditt tema?
Handlar din berättelse om en specifik händelse eller fas i livet?
Eller är temat något från ditt yrkesliv, någon relation, en reseupplevelse?

En viktig sak är att undvika att vara bitter.
Berätta din historia så rakt och objektivt som möjligt.
Om berättelsen har gjort dig bitter kommer läsaren att förstå och inse det ändå.

Övning:

Ett bra sätt att komma fram till ditt tema är att du försöker formge din bok.
Hur ska omslaget se ut?
Vilken titel ska boken ha?
Vilken baksidestext ska boken ha?

När du ser detta framför dig har du temat och/eller ledmotivet i din biografi.

Nu tar vi tag i strukturen!

Strukturera din berättelse

Att skriva ett synopsis kan tyckas onödigt eftersom du redan har facit på vad som händer.
Men trots detta är det viktigt att du strukturerar din berättelse så den inte består av ett antal
lösryckta minnen som läsaren inte kan hänga med i.

Kanske vill du berätta från din födelse och fram till nu?
En risk med detta är att berättelsen blir tråkig och innehållslös vilket kan leda till att läsaren
lägger undan boken långt innan det intressanta tagit sin början.

Börja med scener som griper tag – sedan kan du göra tillbakablickar
(om det behövs) under berättelsens gång.

Övning:
Skriv ner tolv händelser i ditt liv som du uppfattar som vändpunkter, när något definitivt förändrades.
Det räcker med några få ord.
Välj ut sex stycken från din lista.
Ranka dessa sex efter deras inbördes betydelse
Välj nu ut fyra. Ser du något samband mellan dem?

Genom att skala ner ditt liv till väsentliga delar ser du de större mönster
som format livet och det är där du hittar spänningen i ditt liv.

Genom att se dina vändpunkter hittar du din struktur.

Nu tar vi tag i känslor och gestaltning!

Blotta dina känslor och hemligheter
Det är viktigt att du skriver om såväl det goda, ljusa, ljuvliga
som det onda, mörka och hemska.
När du skriver om något som är tungt kan faktiskt humor (hur konstigt det än låter)
göra att du berör läsaren ändå mer.
När gråten blandas med skratt – då har du verkligen lyckats.
Ju mer privat du kan vara i din berättelse – ju mer kommer läsaren att känna igen sig.
Om det känns jobbigt att skriva det mest privata i Jag-form så kan du välja att skriva
Hon eller Han istället.
Med lite mer distans kan det vara lättare att skriva på djupet.
När du sedan har skrivit klart allt kan du byta till Jag om du vill.

Tänk i scener
När du funderar över hur dina minnen ska gestaltas, välj ut några speciella minnen
och intala dig själv att tänka i scener.
Försök att tänka som en filmregissör.
När du har en rad scener (de behöver inte knytas ihop)
försök då erinra dig så många detaljer som möjligt.
Hur saker och ting såg ut, hur de luktade, lät, smakade, kändes.
Hur talade personerna? Vilket tonläge hade de?
Hur var de klädda? Hur luktade de?
Tänk på att varje scen motsvarar någon form av konflikt.
Konflikt mellan människor eller mellan dig själv och dina insikter.
En konflikt behöver inte vara en våldshandling.
En konflikt kan lika gärna vara vilken förändring handlingen ledde till för dig.
Till det bättre, till det sämre eller till en ny väg i livet.

Kliv utanför dig själv
Tänk på att ingen är genomgående ond eller god – alla har olika sidor i olika situationer.
Därför är det viktigt att du inte beskriver dig själv som allt igenom god och
din antagonist som enbart ond.
Har du en scen du skrivit utifrån din synpunkt, försök då även att se det hela ur antagonistens synvinkel.

Nu handlar det om att ifrågasätta och bestämma sig!

Är det du skriver viktigt?
Du måste hela tiden utgå ifrån vad som är intressant och vad som driver berättelsen framåt.
Du behöver inte redovisa allt som hände in i minsta detalj! Hoppa över och/eller stryk!
Titta även över de detaljer som du givetvis har med.
Handlar de om att redovisa något, att bevisa att det du skriver är sant eller
handlar det om mänskliga detaljer som gör att läsaren kan ”se” din berättelse.

Får du med alla sinnen? Gestaltar du känslorna?

Du behöver säkert leta fram information av olika slag till din text och
där kan du använda olika sätt. Internet, arkiv, litteratur mm – men det viktiga är ju
hur du sedan hanterar informationen.
Använd den för att skapa liv i din berättelse och till att beröra.

Det är du som väljer ditt innehåll!
Tänk på att du har inga förpliktelser gentemot någon annan än dig själv och din läsare.
Kanske finns det människor i din omgivning som kommer att bli stötta, besvikna eller
sårade över att du inte tog med dem – men det är du som väljer.
Om de inte är viktiga för berättelsen ska de inte finnas med!

Är berättelsen värd att ge ut?
Så kommer samvetsfrågan: Är din berättelse intressant för någon annan än dig själv
och dina närmaste?

Även om du kan din berättelse och historia så kan det vara svårt att få inspirationen att infinna sig.
Därför kommer här en lista med förslag till skrivövningar för att komma igång.

Det ligger mycken sanning i uttrycket ”verkligheten överträffar dikten” och många gånger
finns den bästa historien inom oss själv om vi bara vågar titta efter.
Lycka till med din resa tillbaka i livet!

Skrivövningar när inspirationen inte vill infinna sig:

 • Vilka historier har berättats i din familj?
 • Minns du några speciella leksaker?
 • Minns du gemensamma måltider?
 • Hur gick det till när ni tittade på TV?
 • Hade ni några husdjur?
 • Skriv om sista gången du såg någon i din familj.
 • Minns du någon favoriträtt?
 • Minns du adresser ni bodde på?
 • Vad var du rädd för?
 • Äger du något som du alltid vill ha med dig?
 • Hos vem sökte du tröst?
 • Vad bråkade ni om?
 • Vilka var det som bråkade?
 • Kan du minnas någon speciell bedrift?
 • Vad är du stoltast över?
 • Minnen från någon semester
 • Du får problem mitt i natten – vem ringer du?
 • Ditt första arbete.
 • Vilka var dina förebilder?
 • Finns det något du kastat/tappat bort som du ångrar?
 • Betydelsefulla högtidsdagar.
 • Beskriv en relation till en människa eller plats
 • Vad ska andra minnas dig för?
 • Ett tillfälle då du bedrog dig själv.
 • Beskriv din första kärlek.
 • Skildra ett svek
 • Vem litar du på?
 • Vem litar du inte på?
 • Har du blivit lurad av någon?
 • Skriv om ett brott
 • Har du haft en nära-döden-upplevelse?
 • Skriv om en besatthet – egen eller annans
 • Minns en begravning
 • Beskriv en passion
 • Har du räddat livet på någon?
 • Har du varit med om något övernaturligt?
 • Minns ett avsked
 • Vad gör dig glad?
 • Religiösa föreställningar.
 • Vad känns farligt att skriva om
 • Möte med ett vilt djur
 • Ett tillfälle när du befunnit dig i ett riktigt oväder
 • Någon gång då du blivit generad
 • Någon annan får beröm för något du gjort
 • Något tillfälle då du fick skulden för något du var oskyldig till
 • Maträtter som ger dig någon form av minnen
 • Skriv utifrån dofter du minns
 • ...

Vill du bolla dina tankar och idéer?
Hör då av dig till mig på gard@bokkonsult.se

Självbiografi  verklighetsbaserat  biografi  livshistoria  
Gärd Fors
Bokkonsult, lektör/redaktör, spökskrivare, författare, utbildare