Genom hela berättelsen behöver du ha trovärdigheten i bakhuvudet.
Personerna måste agera utifrån sina personligheter.
Tänk på att hela tiden kontrollera med och fylla på i personens personblad.
Stämmer reaktionerna med personens innersta behov?
Du behöver hitta kombinationen av hur personen är och vad som händer i scenen.
Reaktionen beror inte bara på en slump eller på att du behöver få med något spännande just här i scenen.
Reaktionen ska vara logisk och det som sker ska leda till konsekvenser.

Varje scen ska driva handlingen eller någon av bihandlingarna framåt, utveckla personen eller inrikta sig på huvudhandlingen. 
Om inte scenen uppfyller något av dessa krav – stryk den redan nu innan du lagt timmar på att skapa text.
Tänk också på att varje scen behöver innehålla grunden för varje intrig, dvs en konflikt.

Som jag tidigare nämnt behöver inte en konflikt vara ett storgräl.
En konflikt är när personen vill/önskar något som möter motstånd eller kolliderar med något annat som måste göras.

Motståndet kan komma från personens eget inre i form av samvete, rädslor, ideologi mm
Motståndet kan komma från naturen i form av otillgänglig terräng, vilda djur mm
Motståndet kan komma från andevärlden eller från andra dimensioner…

Hur mycket du än beskriver personen så är det först när hen ställs inför en konflikt som personen blir riktigt levande.
När personen tvingas fatta beslut och tvingas agera visar du vem personen egentligen är.

Det är konflikterna som gör historien spännande.
De leder till förväntningar hos läsaren och därmed ökas spänningen.
En läsare som har förväntningar, känner spänning, intresse eller medlidande och din berättelse börjar då närma sig att bli en bladvändare,
en bok man inte kan lägga ifrån sig.

Fundera kring: Vilka konflikter är möjliga?

Det finns en konflikt som James Frey kallar det slutna rummet.
Här måste du skapa en situation där dina personer av någon orsak är bundna till varandra och inte kan undvika att hamna i konflikt med varandra.
Exempelvis så finns de i ett slutet samhälle som en öde ö, ett tåg, ett hotell, ett fängelse, en internatskola etc

Konflikten bör bestå i att en persons vilja kommer på kollisionskurs med något annat, dvs ett slags motstånd. 
Motståndet kan vara en annan persons vilja, en situation eller personens egna egenskaper.
De egna egenskaperna kan exempelvis vara rädslor, tvivel, skuldkänslor etc som kommer att leda till en inre konflikt.
Inre konflikter ger läsaren känslan att personen är äkta och yttre konflikter visar att något står på spel.

Tänk dock på att den konflikt som fungerar bäst är den som stegras.
Den byggs sakta upp och olika händelser på vägen avslöjar fler sidor hos personen.
Personen reagerar olika under dessa olika stadier och reaktionerna blir allt starkare för att till slut blotta personen totalt.

Försök att tänka på stegrande konflikter och ta bort andra eventuella konflikter som inte har med huvudkonflikten att göra.
Se till att dina personer möter hinder och problem som ökar pressen på dem och därmed driver upp spänningen

trovärdighet  konflikt 
Gärd Fors
Bokkonsult, lektör/redaktör, spökskrivare, författare, utbildare