De viktigaste elementen i din berättelse är perspektivet, personen och spänningen.
Med spänning menas det som gör att läsaren vill fortsätta läsa.
Det gäller att fånga läsarens intresse och uppmärksamhet så hen fortsätter läsa ända till slutet.

Spänningen väcker önskningar hos läsaren.
Läsaren vill veta hur det går för personerna, hur situationen de befinner sig i utvecklas
och hur handlingen utvecklar sig – samt hur det ska gå till.
Det enda sättet som läsarens önskningar kan uppfyllas är genom att vända blad.

Spänning skapas genom att få läsaren att bry sig om någonting.
När vi bryr oss om blir vi engagerade.
En viktig del i detta är givetvis personskildringen
Om du kan skapa en person med personlighetsdrag eller erfarenheter som läsaren kan identifiera sig med
blir läsaren mer intresserad av din historia.
Detta bygger på att ha något gemensamt.

Vi känner för folk som upplever något vi själva upplevt,
vi förstår folk med liknande bakgrund eller som lever under förhållanden som skapar empati.
Vi beundrar människor som klarar av situationer som vi själva upplevt,
vi beundrar uppriktigheten hos personer som granskar sig själva och sina motiv,
som lär sig av sina misstag och modigt möter utmaningar.
Allt detta får läsaren att bry sig om romanpersonen och man lämnar inte den man bryr sig om i sticket.

Det kan även vara handlingen som intresserar läsaren.
Om handlingen i grunden är trovärdig kommer läsaren att hänga kvar på grund av den lilla hake i hjärnan
som kallas uppskjutet tvivel.
Alla berättelser som skapats av en författares fantasi kräver fantasi hos läsaren.

Förutom personer och handling finns ytterligare några redskap för att skapa spänning.
Om handlingen tillåter det, dvs om det finns ett orsakssamband, så kan du utsätta en person för en risk.
Om du väljer en person som läsaren lärt känna och bryr sig om blir hen engagerad i den situation personen befinner sig i.
Risk kan vara en rent fysisk risk men även att konfrontera det hon fruktar mest av allt, en konfrontation med en annan etc.
Mer traditionella spänningshöjare handlar om jakt, flykt, fysiskt våld eller verbala angrepp.
Du uppnår samma sak om någon gör en viktig upptäckt.

Du kan även höja spänningen genom att ge läsaren ett långsiktigt löfte.
Detta sker genom antydningar och planteringar.
Om du exempelvis har ett vapen, ett oöppnat brev eller ett oavlyssnat röstmeddelande i början av berättelsen
så måste det återkomma (ha ett syfte) längre fram i berättelsen.
Läsaren väntar ju på att hemligheten ska uppdagas eller vapnet användas.

Det samma gäller alla outtalade frågor om en persons karaktär som antyds genom handlingar,
reaktioner, tankar och det hen säger.
Dessa frågor måste besvaras i kommande scener.
Detta innebär att läsaren fortsätter läsa då det är det enda sättet att få veta sanningen.

Men, det viktigaste är vändpunkterna.
Viktiga ögonblick då händelseutvecklingen ändrar riktning,
då informationen samlas, då upptäckter görs,
då man kommer till en överenskommelse eller fattar ett beslut.
Det är dessa vändpunkter som driver historien framåt.

spänning  trovärdig  risk  antydan  vändpunkt  
Gärd Fors
Bokkonsult, lektör/redaktör, spökskrivare, författare, utbildare