Det viktiga när det gäller perspektiv är din berättarröst.
Berättarrösten är det sätt att tala och tänka som definierar den person ur vars perspektiv historien berättas.
Det handlar alltså om det tonfall som kommer fram i själva berättelsen när personen befinner sig i scenen – inte tonfallet i dialogerna.
Om du valt berättarperspektiv med en enda person kommer berättarrösten att vara densamma genom hela berättelsen.
Om du valt fler personer förändras berättarrösten utifrån person.

Berättarrösten inte lika med du om du inte skriver en självbiografi.

Berättarrösten hittar du i den analys du gjort av personen som ska berätta.
När du tittar på och betonar de mest framträdande dragen i personligheten hittar du berättarrösten.

Rösten kommer från personens bakgrund. Den formas av utbildning eller brist på utbildning, samhällsställning och egen historia.
Här finns fördomar, förutfattade meningar, böjelser och önskningar.
Den bottnar i trosföreställningar, vad hen vill ha ut av livet, handlingar i olika situationer, syften och mål.

Genom personanalysen skaffar du dig en grundläggande förståelse för personen och sedan lägger du till några särdrag till detta.
Ett sådant särdrag är personens sätt att använda språket.
Här har vi hur personen sammanfogar meningarna när hen tänker och skriver.
Givetvis även hur personen talar men det är av mindre vikt då det kan vara något inlärt – tankar säger mycket mer.

Sedan är det personens ordförråd och hur hen använder det som ger en egen röst.
Här spelar ofta bakgrund och ställning i samhället in.

Sedan har vi tonfallet.
De ord du väljer kommer att utveckla tonfallet på samma sätt som tonfallet i någons röst.

Sedan, det viktigaste av allt, personens attityd.
Det är attityden som speglar personligheten mest i berättarrösten.
Det är personens attityd som ger läsaren ännu ett sätt att knyta an till personerna och till berättelsen.

berättarröst  attityd  ordförråd  tonfall 
Gärd Fors
Bokkonsult, lektör/redaktör, spökskrivare, författare, utbildare