Du behöver bestämma var berättelsen ska börja.
Du har tre alternativ: Du kan börja innan början, du kan börja med början eller du kan börja efter början.

Om du börjar innan början så behöver du en scen som visar vilket tillstånd huvudpersonerna befinner sig i innan de första händelserna inträffar.
Försök då att beskriva personernas känslotillstånd mer än andra attribut som hur de ser ut, hur de har det, hur de bor etc.
Om du kan beskriva personens känslotillstånd i scenen får du läsaren intresserad av personen.
Försök att kasta in läsaren i personernas själstillstånd så läsaren kan identifiera sig med personerna.
Då skapar du band mellan läsaren och personerna. Läsaren blir orolig, nyfiken, berörd och fortsätter läsa.

Om du börjar från början kommer du att presentera såväl personerna som händelserna som sätter igång allt.
Läsaren kastas rakt in i personernas värld och i händelsernas centrum. Vi är i början av historien.

Om du börjar berättelsen efter det att historien har börjat har bollen redan satts i rullning.
Händelserna har redan skett och läsaren kastas rakt in i handlingen.
Här gäller det att väcka läsarens intresse och bygga spänningen på att läsaren inte vet från början vad som har hänt.

Vilken metod du än väljer så måste du skapa en inledning som är spännande eller utlovar spänning,
som är intressant för läsaren eller gör läsaren nyfiken.
Inledningen bör spegla några delar av konflikten i handlingen eller bihandlingen eller i alla fall en bild av ämnet.
Du måste bestämma en plats för handlingen,
några personer bör presenteras
och du behöver visa på problem som är under uppsegling eller som redan uppstått.

För att locka till fortsatt läsning (oavsett det gäller läsaren, agenten eller förläggare)
är det viktigt att inledning är väl genomtänkt.
Inledningen kan vara den första meningen, det första stycket, den första sidan eller det första kapitlet…

De redskap du har för att inleda är, utan inbördes ordning:

  • Namnge en person
  • Visa karaktärsdrag hos någon av personerna
  • Låt läsaren få veta något som är viktigt
  • Visa en persons attityd
  • Ge en ledtråd eller avslöja en hemlighet
  • Gör det spännande för läsaren
  • Återge en händelse
  • Låt läsaren få veta något som är viktigt
  • Visa hur berättarjagets tankar fungerar

 Studera hur Edgar Allan Poe gör i öppningsmeningen ”Amontilladofatet”:
”Jag hade uthärdat tusentals förtretligheter från Fortunato, tusentals nålstick,
men när han övergick till rena förolämpningar, svor jag att hämnas

Vi presenteras för två personer, Fortunato och berättaren.
Berättarens sinnesstämning visas genom sättet att tala ”övergick till rena förolämpningar”
och berättelsen kommer att handla om hämnd.

Du behöver alltså komma fram till hur du ska fånga läsaren.
Med en enda mening, med ett eller ett par stycken,
med en hel scen eller med ett kapitel?

För att kunna fatta detta beslut behöver du bestämma var öppningsscenen ska äga rum.
Behövs det en speciell detalj för att den ska kännas mer verklig?
Hur ska du få läsaren att förstå utan att berätta?
Exempelvis ger beskrivningen av juldekorationer eller en vissnande midsommarstång en beskrivning av årstid utan att du behöver skriva ut det.

Vem/vilka av personerna fungerar bäst i öppningsscenen?
Vad gör de/vad händer

början  inledning  
Gärd Fors
Bokkonsult, lektör/redaktör, spökskrivare, författare, utbildare