Skönlitteratur omfattar berättelser och texter skrivna med ett konstnärligt syfte.
Hit hör romaner, noveller, dikter och andra genrer
All skönlitteratur, oberoende av form, kan klassificeras som antingen epik, lyrik eller dramatik.

Epik               Berättande litteratur

Lyrik              Poetiska texter som förmedlar en känsla t ex sånger eller dikter

Dramatik      Som en teater eller ett skådespel men här i form av ”läsdramatik”, en typ av dramatik i skriven form.

Huvudtemat är att skildra ett eller flera brott som begås.
Deckaren är den som ska lösa brottet. Uttrycket kommer från detektiv
men ofta kretsar berättelsen kring en kriminalpolis eller annan problemlösare som en journalist, präst, psykolog etc.
Oftast är gärningsmannen okänd för läsaren fram till slutet vilket innebär att läsaren blir sin egen deckare.
Tanken är att läsaren ska ha samma chans som detektiven att lösa mysteriet.
Alla ledtrådar ska redovisas för läsaren.
En annan "regel" är att brottslingen ska finnas med tidigt i berättelsen och ska upptäckas/avslöjas genom logiska slutsatser
- inte av en olycka, slump eller omotiverad bekännelse.
Detektiven får inte själv vara brottslingen
Vinkling: I vissa deckare avslöjas den skyldige direkt för läsaren och berättelsen byggs kring denne person

Den romantisk-erotiska kärleken mellan två människor är den centrala handlingen och deras förening är intrigens klimax.
Den ska beskriva kärlek och relationer mellan individer som ofta har ett problem som måste lösas
Oftast skrivet ur ett kvinnligt perspektiv – men detta är ingen regel
Den är sällan skriven ur första person
Man får följa med i utvecklingen av relationen och slutet är oftast lyckligt

Skall få läsaren att må bra.
Fokuserar på flera, gärna lite konstiga, personer.
Rik på detaljer.
Utspelar sig ofta starkt lokalt där miljön beskrivs i detalj.
Lyckligt slut, allt ordnar sig, folk är egentligen snälla och vill varandra väl.
Det lyckliga slutet föregås av hinder, missförstånd, förvecklingar
– gärna på ett sätt som får läsaren att skratta

Chick ung kvinna lit litteratur.
Huvudpersonen är ofta en yngre singelkvinna i 20-40 årsåldern från storstaden
som försöker kombinera modernt liv med arbete/karriär och kärlek.
Det finns oftast en kärlekshistoria men den är inte lika central som i en romance
Oftast skriven med ett vänskapsgäng i fokus
Allt beskrivet på ett humoristiskt sätt med en ironisk, självutlämnande stil
Den är ofta skriven i jag-form

Det som skrivs ska vara övernaturligt på ett sådant sätt att det inte ska kunna ske i verkligheten.
Magi är vanligt förekommande.
Oftast skrivet ur hjältens perspektiv.
Hjälten har oftast tilldelats ett uppdrag i kampen mellan det goda och det onda.
Det finns ofta ett stort antal karaktärer, såväl onda som goda.
Man får följa hjältens resa fram till att han/hon har löst uppdraget.

Berättelse om en verklig persons liv
Skrivet ur huvudpersonens perspektiv
Vanliga teman i biografier är uppväxt, kärlek, yrkesliv eller död
Berättelsen är huvudpersonens sanning

En dokumentärliknande roman – men där de riktiga namnen är utbytta
Nyckelromanen kan fritt behandla en företeelse eller liknande, utan att
strikt hålla sig till sanningen.

Skildrar ofta personer som inte kan lösa situationen genom att vända sig till etablerade institutioner.
Problemen hotar inte bara karaktärernas fysiska och psykiska säkerhet
– de hotar även det samhälle de lever i som familjen, staden, landet…
Ondska, tragisk ironi och hämndkänslor är vanliga teman

Läskiga monster eller ”bara” hjärnspöken
Skildrar oftast en människas, eller grupp människors, rädsla för något livsfarligt,
antingen något naturligt eller övernaturligt.
Spelar på vår rädsla för det okända, det vi inte förstår, inte kan se 

Beskriva händelser som utspelar sig i framtiden – ofta i rymden
Intrigen och/eller miljön har ofta inslag grundade på vetenskapliga eller
teknologiska spekulationer.
vanliga teman är försvunna världar, tidsresor, civilisationens undergång och
framtidsvisioner

Skildrar historiska miljöer och händelser före författarens samtid.
Miljön stämmer oftast överens med kända fakta och vedertagna teorier.
Huvudpersonerna är oftast påhittade.
Många historiska romaner är även kärleksromaner.

Böcker för barn upp till 9 år, oftast med kapitelindelning

Böcker för barn 9-12 år

Böcker för ungdomar 13-20 år.
Oftast porträtteras tonåringen som protagonist (huvudperson)

Gamla, religiöst motiverade berättelser om övernaturliga företeelser
Myter, legender och folktro

Skämtsamma förvrängningar av välbekanta verk
Ofta driver man med stereotypa människobeskrivningar och klichéartade handlingar.

Berättelser om någon eller några som isoleras från civilisationen och kämpar för sin överlevnad
Den klassiska miljön är den öde ön men det kan även handla om ensamma, övergivna 
människor i städerna och på landsbygden. Det som förenar dessa människor är deras
kamp för att överleva och få ordning på tillvaron

Böcker skrivna med avsikt att väcka skräck, oftast med övernaturliga inslag
Handlingen kretsar ofta kring djävulen, spöken eller svart magi/voodoo.
Ovisshet och överraskningselement är centrala delar.
Syftet är att skrämma

genre  skönlitteratur  deckare  kärleksromaner  romance  feel good  chick lit  fantasy  biografi  memoarer  nyckelroman  thriller  skräck  science fiktion  historiska  kapitelböcker  ungdom  mytologi  parodi  rysare  epik  lyrik  dramatik  
Gärd Fors
Bokkonsult, lektör/redaktör, spökskrivare, författare, utbildare