En intrig är inte att hitta på en berättelse och fylla den med folk.
En intrig är det som personerna gör för att klara av den situation de befinner sig i.
Det är ett logiskt händelseförlopp som utvecklas ur en ursprunglig händelse och som förändrar status quo för personerna.

Grundstenarna i din bok är: Händelser, personer och konflikter.
Det du behöver ha med för att göra din berättelse intressant är konflikter.
Tänk nu inte att en konflikt är något negativt. Vi brukar förknippa konflikter med gräl och kontroverser – men i bokens värld är en konflikt en avgörande händelse.
Samtidigt som konflikten uppstår/pågår och utreds sker olika saker/uppstår händelser som har ett samband med konflikten. Det är så berättelsen drivs vidare.

I en deckare är det ganska enkelt att skapa konflikten och de olika händelser som driver berättelsen framåt. Ett mord begås, en person är i fara, en kropp upptäcks etc.
Men det är lika viktigt i vilken bok/genre som helst. Det kan vara en konflikt mellan personer i berättelsen, en person upptäcker något eller får veta något…

Konflikten ska sedan utmynna i ett klimax – där allt ställs på sin spets.

Efter detta klimax kommer så småningom upplösningen där du knyter ihop alla trådar och visar hur detta har förändrat personernas liv.

Spänning uppstår när man vill veta vad som ska hända med personerna och på vilket sätt det ska ske. Oavsett vad boken handlar om så kommer det att skapas spänning när det finns personer som läsaren bryr sig om. Läsaren vill veta vad som kommer att hända med personen efter den första konflikten.

Ett sätt att uppnå detta är genom att ge personen ett mål. Det är avsikterna som skapar intresse, avsikterna som inger en förväntan. Ett annat sätt är genom att ge läsaren ett löfte i början av romanen. Något som gör att förväntningarna stegras – det som beskrivs i början måste ju användas innan berättelsen är slut.

Tänk bara på att inte avslöja någonting för snabbt – lämna informationen med omsorg.

intrig  grundstenar  spänning  
Gärd Fors
Bokkonsult, lektör/redaktör, spökskrivare, författare, utbildare