Det vi bär med oss när vi läst en bra bok är minnet av personerna. Personerna i din berättelse är lika viktiga (om inte viktigare) som handlingen.
Sherlock Holmes, Kommissarie Morse, Huckleberry Finn
- ingen av dessa är verkliga personer men ändå framstår de som levande för oss och vi minns dem.
Vi bryr oss om hur det går för dem.

Tänk på:

 • Alla har fel och brister. Den som är perfekt är inte intressant.
  Visst, man kan vara perfekt på ett område – men då har man brister på ett annat.
 • Alla begår misstag, gör felbedömningar, känner tvivel och svaghet. Samtidigt är det viktigt att personerna växer och förändras under berättelsens gång.

Namnet är viktigt. Ska vi kunna knyta an så behöver vi ett namn. Ett namn att minnas efter boken är färdigläst. Det fungerar inte att bara berätta om ”hon i boken”.

 • Namnet kan visa social, geografisk, etnisk bakgrund utan att du behöver berätta om den.
 • Namnet påverkar känslan för personen.

Uppgift: Namnge dina huvudpersoner.

I karaktärsbeskrivningen samlar du fakta om personen:

 • Namn
 • Ålder
 • Kroppsform
 • Utseende (Ansiktsdrag, gester, kroppsspråk, rörelsesätt, klädsel osv)
 • Röst (kaxig, ängslig, bullrig, viskande, svordomar, slang, dialekt osv)
 • Egenskaper/Särdrag (Egoistisk, ärlig, fåfäng, sprallig, lat, snål, ordentlig, pratglad, generös, osv)
 • Bakgrund (Samhällsklass, utbildning, födelseplats, familjeförhållanden, vänner, fiender osv)
 • Nutid (Familj, bostadsort, typ av bostad, husdjur, arbete/yrke osv)

 • Behov (Kärlek, uppmuntran, utmaningar osv)

 • Hållning (Religion, politiska frågor, åsikter osv)

 • Övrigt (Vanor/ovanor, hemligheter, svårt att motstå, intressen osv) 

 • Utveckling (Hur förändras/utvecklas karaktären i berättelsen?)

Uppgift: Gör karaktärsbeskrivningar på dina huvudpersoner

Ge personen en egen röst.
Du kan få en person att framstå som okunnig, rasistisk, obildad, hatiskt, fräck genom hur hen uttrycker sig i dialogerna.
Det är personerna som är berättelsen och det är mycket lättare att minnas personer med attityd, extra kaxighet och egna uttryck.

Uppgift: Ge karaktärerna egna röster

Dina karaktärer behöver ha drivkrafter. För att karaktären ska kunna bli någon man känner med, bryr sig om och minns så måste hon ha något som driver henne i såväl med som motgång. Läsaren behöver kunna förstå bakgrunden till det som händer, till hennes attityder och ställningstaganden.

De drivkrafter som är tydligast och mest igenkänningsbara är:

 • En människas innersta behov (vad hon måste ha för att vara tillfredsställd - t ex jobb, kärlek, trygghet, makt)
 • Det patologiska beteendet som uppstår när behoven inte tillfredsställs (hämnd, våld, självförnekelse, flykt etc)
 • Hans/hennes sexualitet (frustrerad, självsäker - om karaktären är ett barn kan du istället fokusera på lekfullhet, fantasi etc)
 • Tidigare omständigheter i livet som haft stort inflytande (barndom, familjeförhållanden, speciella händelser etc)
 • Personens omedelbara önskning (drivkrafter och mål som för berättelsen framåt)

Motpoliga egenskaper skapar dimensioner. Vad menar jag då med detta?
Jo, ingen människa är genomgod eller genomond. En person kan (beroende på miljö, umgänge och/eller situation) vara både kärleksfull och sadistisk, hänsynslös och full av medlidande, empatisk och känslokall, romantisk och synisk mm
Skurken är även omsorgsfull... Det är när du ger dina karaktärer fler dimensioner som kärlek uppstår. Då kan den hemskaste människa ändå väcka sympati. Här har du en stor utmaning!

Du måste känna dina personer utan och innan för att de ska få liv.

Nu är det hög tid att du börjar skapa och klä på dina karaktärer!

person  namn  karaktär  karaktärsbeskrivning  röst  drivkraft  flerdimensionell  
Gärd Fors
Bokkonsult, lektör/redaktör, spökskrivare, författare, utbildare