Det är viktigt att du planerar din berättelse så du vet hur den ska sluta.
Vad är det för berättelse du ska skriva?
Vilken är grundidén? Vilken stil ska du välja? Var ska händelserna utspela sig? Vilken genre?

Om du exempelvis vill skriva en kriminalare kan dina frågeställningar vara:
Vilket är motivet för mordet?
Svar: Offret vet något om förövaren som inte får komma ut.

Vad är det som offret vet?
Svar: Offret vet att förövarens son inte är barn till henne.

Vems är då barnet?
Hur kan offret känna till detta?
Varför bestämmer sig offret att avslöja sanningen?
Hur fick förövaren barnet?

Detta innebär att hur mordet går till kommer i andra hand.
Det är frågorna som är relaterade till huvudlinjen i berättelsen som är intressanta och viktiga att ha svaret på.
Huvudlinjen är att visa allt från utförandet av brottet fram till lösningen av det.

När idén har utvecklats är det dags att ta tag i personerna.
Först gör du en lista av de som ska ha huvudrollerna (offret, mördaren, sonen, sonens flickvän, poliskommissarie etc)
Sedan tar du fram de karaktärsbeskrivningar du redan gjort och se om du behöver anpassa dessa utifrån din berättelse.
Låt nu fantasin flöda fritt när du för en stund är Gud och skapar och anpassar dessa människor.

Nu är det tid att utveckla intrigen.
Du börjar med att göra en stegvis skiss som består av en rad scener i den ordning du tänker att de ska komma.
Rita samtidigt en tidslinje där du placerar ut dessa händelser.
En tidslinje kan omfatta flera år, månader, dagar, timmar eller minuter - helt beroende på hur din historia utspelar sig.
Notera alla tillfällen då olika samband kan uppstå när du listar alla tänkbara scener.

Varje scen innehåller något som leder till en scen som kommer senare.
Tänk på att dessa scener inte behöver komma i direkt följd. Det som det bäddas för i scen 1 kanske inte kommer igen förrän i scen 5 osv.
Det viktiga är att när/om du planterat för något så måste det också skördas längre fram så inte läsaren blir förvirrad eller besviken.

Synopsis, från grekiskans syn och optik (samskådande) är en kortfattad översikt och summering av de stora händelsepunkterna i berättelsen.
Ditt synopsis blir en sammanfattning av vad din berättelse handlar om.

De scener du planerat, tidslinjen för alla händelser samt allt du planterat blir ditt synopsis.
Du kan skapa din synopsis i dator eller rita en mindmapp på ett papper.
Ett vanligt och populärt arbetssätt är att använda post-it lappar som kan flyttas runt på tidslinjen.

Nu är det tid att bestämma ur vems perspektiv scenen ska återges – vems huvud är vi i?
Sedan bestämmer du vad som ska ske.

Om scenen till stor del ska innehålla dialog bestämmer du hur dialogen ska vara samt vad den ska leda till.
Hur kan du använda dialogen för att få fram viktig information utan att berätta den?

planering  synopsis  
Gärd Fors
Bokkonsult, lektör/redaktör, spökskrivare, författare, utbildare